Voorwaarden

Voorwaarden OPUS

Annulering door de reiziger
Lid 1
Indien de overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd.
a. bij annulering tot 60 dagen voor de dag van aankomst: € 75,- per persoon;
b. bij annulering vanaf de 60 ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van
aankomst: € 100,- per persoon;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 15e dag voor de dag van
aankomst: 75% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 15e dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de
reissom;
e. bij annulering op de dag voor aankomst of later: de volledige reissom.

Lid 2
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in de plaatsstelling kiest,
is het volgende van toepassing:
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een
ander. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
het verzoek wordt uiterlijk 30 dagen voor vertrek ingediend.

Lid 3
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen
tussen 09.00 uur – 17.00 uur. Annuleringen buiten deze uren worden geacht te zijn
verricht op de eerstvolgende werkdag.

Annulering door OPUS
OPUS heeft het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,
indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal of
door extreme weersomstandigheden die het niet toe laten uit te varen. OPUS zal in
dit laatste geval trachten een andere datum voor te stellen.